Pınar Süt “Canım Arkadaşım” Konulu Resim Yarışması (Son Başvuru: 2 Nisan 2018)

Pınar Süt "Canım Arkadaşım" Konulu Resim Yarışması (Son Başvuru: 2 Nisan 2018)

37. PINAR İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARASI RESİM YARIŞMASI 

HEDEF KİTLE

Yarışmaya ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılabilir.

KONU

Yarışmanın konusu "Canım Arkadaşım" olarak belirlenmiştir.

KOŞULLAR

 • Yarışmaya, 25 cm x 35 cm veya 35 cm x 50 cm ölçülerinde, resim kağıdına yapılmış resimlerle katılabilirler.
 • Her türlü resim ve boya malzemesini kullanmak serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, kuru boya, yağlı boya vb.)
 • Her öğrenici tek bir resim ile yarışamaya katılabilir.
 • Resimler en geç 2 Nisan 2018 tarihine kadar "Pınar Süt Mamulleri San. A.Ş Kemalpaşa Caddesi No: 31735060 Pınarbaşı/ izmir P.K. 90435214'' adresine gönderilmelidir.
 • Resimlerine arka yüzünün sağ alt köşesine, yarışmacı öğrencinin; adı, soyadı, sınıfı, okulu ve okul adres, ili, ilçesi, coğrafi bölge bilgisi ve okul telefon numarası açık olarak yazılmalıdır. Bilgileri eksik olan öğrencilerin resimleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Pınar Süt Mamulleri San. A.Ş. ve/veya Yaşar Topluluğu Şirketleri, katılımcılar tarafından, velilerin ve veya öğretmenlerin de bilgisi kapsamında, gönüllü olarak sunulan iş bu ve benzeri kişisel verileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, "Veri Sorumlusu" sıfatıyla işleyebilecek olup, yasal zorunluluklar (örneğin bir mahkeme kararı ile talep edilmesi hali) dışında açıklamaz; Yaşar Topluluğu Şirketleri ve bayileri ile hizmet aldıkları yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili kişilere hukuki düzenlemelere uygun şekilde yapılacak aktarımlar dışında, sair üçüncü kişilere satamaz, kiralayamaz ve/veya hiçbir şekildekullandırmaz. Pınar süt Mamulleri San, A.Ş ve/veya Yaşar Topluluğu Şirketleri bu bilgileri; yarışma sonuçları hakkında bildirimde bulunmak, ödülleri teslim etmek, basılı yayınlar/yazışmalar göndermek, elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek, ilerleyen dönemlerde yarışmayı daha da etkin kılmak adına ve katılımcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb.) ve genel olarak katılımcılar hakkında daha çok bilgi sahibi olamak, katılımcı profilini belirlemek ve benzeri  amaçlar için, yasal mevzuatın zorunlu kıldığı ve izin verdiği ölçüde kullanacaktır. Katılımcılar ve velileri, kişisel veri sahibi olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinin yürürlük tarihi itibariyle, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme , yurt içinde veya dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren hallerin ortadan kalkması veya kanun hükümleri kapsamında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle haklarında aleyhlerine çıkan sonuca itiraz etme, kişisel verilerin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle haklarında aleyhlerine çıkan sonuca itiraz etme, kişisel verilerin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.
 • Bireysel olarak veya okullardan gönderilen resimlerin ön ve final elemeleri, Ressam Yalçın Gökçebağ, Rrof. Mümtaz Sağlam, Prof. Veysel Günay, Ressam Umur Türker ve Gazeteci İhsan Yılmaz'dan oluşan uzman beş kişilik  bir seçici kurul tarafından Mayıs 2018'de yapılacaktır.
 • Yaşar Topluluğu şirketleri çalışanlarının çocukları yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışma sonuçları 14 Mayıs 2018 tarihinden itibaren "www.pinar.com.tr" web sitesinde ve "pinarlayasam" Facebook ve İnstagram sayfalarından yayınlanacaktır.
 • Yarışma ve sosyal etkinlikler sonucu ortaya çıkan katılımcı eserlerinin telif hakkı eser sahibine aittir. Eserlerin basım yayım ve paylaşımı eser sahibinin izni ile gerçekleştirilecektir.
 • İzmirde gerçekleştirilecek Pınar Kültür & Sanat Etkinliğine katılmaya ve ödül almaya hak kazanan 16 asil öğrenci, etkinliğe katılıp katılmayacağını en geç 18 Mayıs 2018 tarihine kadar, (0232) 436 15 15 (Dahili:428)) numaralı telefondan, Pınar İlköğretim Öğrencileri Arası Resim Yarışması Sekretaryası'na ve ayrıca ezgi.yazici@pinar.com.tr e-mail adresine yazılı olarak bildirmelidir.
 • 18 Mayıs 2018 tarihi saat 17.00'e kadar katılıma dair herhangi bir bildirim yapılmazsa, o öğrencinin yerine yedek listeden başka bir öğrenci, Pınar Kültür & Sanat Etkinliğine velisi ile gelmesi zorunludur.
 • 2 gece 3 gün boyunca Pınar tarafından ağırlanacak olan öğrenciler düzenlenecek gezilere velileri ile katılma imkanına da sahip olacaktır.
 • Kazanan öğrenci ve öğrenci velisinin ulaşım, konaklama, yemek ve düzenlenen gezilere ilişkin ulaşım, müze girişi ve sair benzeri gezi masrafları Pınar tarafından karşılanacaktır.
 • Pınar, Kültür & Sanat Etkinliği tarihlerini ve içeriğini değiştirme hakkına sahiptir.
 • Yarışma ve sosyal etkinlikler sonucu ortaya çıkan katılımcı eserlerinin telif hakkı eser sahibine aittir. Eserlerin basın yayım ve paylaşımı eser sahibinin izni ile gerçekleştirilecektir.
 • ÖDÜLLER

 • Tüm illerden gelen resimlerin değerlendirilmesi sonucunda, Türkiye çapında her coğrafi bölgeden 2'şer öğrenci, KKTC'den 1 öğrenci, Almaya'dan 1 öğrenci olmak üzere toplam 16 asil ve 16 yedek öğrenci seçecektir. 18-20 Haziran 2018 tarihleri arasında İzmir'de gerçekletirilecek Pınar Kültür & Sanat Etkinliğine katılımına hak kazanan çocuklara etkinlik başlangıcında Profesyonel resim malzemelerinden oluşan bir resim çantası hediye edilecek, ödül sonunda ise "Pınar Kültür & Sanat Etkinliği Sertifikası" verilecektir.
 • Pınar Kültür & Sanat Etkinliği katılım hakkı kazanan 16 öğrenciye, ayrıca aşağıda detayları bildirildiği üzere, Haziran 2018 tarihinde Pınar Kültür & Sanat Etkinliğinde teslim edilecek birer adet Samsung Galaxy Tab A 8 inç tablet hediye edilecektir.
 • Pınar Resim Yarışması'na katılarak jüri değerlendirmesi sonucunda belirlenen 16 yedek öğrenciye, Haziran 2018 tarihinde bildirdiği adresine gönderilmek üzere, profesyonel resim malzemelerinden oluşan bir resim çantası hediye edilecektir.
 • Samsung Galaxy Tab A 8 inç ödülü kazanan öğrencilere, 18-19 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan organizasyonda takdim edilecektir. Sağlık sorunu dışında katılamayan öğrenci, Tablet ödülü kazanma hakkından feragat etmiş olduğunu kabul eder. Bu durumda yedek listeden seçilerek Pınar Kültür & Sanat Etkinliği organizasyonuna katılan öğrenci, tablet ödülünü almaya hak kazanır. Sağlık Sorunu sebebi ile organizasyona katılmayan öğrenciye, sağlık sorunu ile ilgili raporunu 14-18 Mayıs 2018 tarihleri arasında Resim Yarışması Sekreteryası'na ibraz etmesi halinde Tablet ödülü, 2018 Haziran ayı içinde, bildirmiş olduğu adresine gönderilmek suretiyle taktim edilecektir
 • Jurinin seçtiği 3 öğrenciye Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılı ile bir eğitim ve öğretim bursu verilecektir 9 ay süre ile aylık 150 tl burs verilecektir.
 • 37. Pınar Çocuk Resim Yarışması kapsamında, pınar markasına ait sosyal medya hesaplarından düzenlenecek kampanya ile çocukların, "#pinarcocukresimyarismasi" hashtagi ile resimlerin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşması istenecektir. En çok beğeni sayısı alan resimler ana juri elemesine katılacaktır. Ana juri tarafından seçilen bu bir kişi de ayrıca resim malzemeleri & çantası ve tablet ödüllerine aynı koşullarda sahip olacaktır.
 • Pınar resim yarışmasına katılarak juri değerlendirmesi sonucunda belirlenen 6 öğrenciye de, Haziran 2018 tarihinde bildirdiği adresine gönderilmek üzere, profesyonel resim malzemelerinden oluşan resim çantası hediye edilecektir.
 • Yarışmaya katılan her öğrenciye, kendilerine teslim edilmesi amacı ile okullarının adresine, katılım sertifikası gönderilecektir.
 • Yarışmaya katılan öğrencilere, yarışmaya katıldıklarına dair sertifika gönderilebilmesini teminen, okul müdüriyeti veya resim öğretmeni tarafından, resimlerle beraber, katılımcı listesinin de, 2 Nisan 2018 tarihine kadar, "Onur Dalgıç adına - Pınar Süt, Kemalpaşa Caddesi No:317 35060 Pınarbaşı/İzmir" adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 • Pınar, hediye edeceği Samsung Galaxy Tab A 8 inç cihazını, kontrolü dışında olan mücbir sebeplerle temin edememesi durumunda, aynı özelliklere sahip başka bir marka veya modelle değiştirme hakkını saklı tutar. Cihaz ile ilgili Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki tüm taleplerin muhatabı ve sorumlusu, üretici firmadır.

ETKİNLİK İRTİBAT

Detaylı bilgi için www.pinar.com.tr internet adresine, 4447627 numaralı Pınar İletişim Merkezine veya (0232) 436 15 15 (Dahili:428) Ezgi Yazıcı'ya başvurabilirsiniz.

37. Pınar Resim Yarışması Kültür&Sanat Etkinliği

18-20 Haziran 2018

ÖZEL EĞİTİMLİ ÇOCUKLAR RESİM YARIŞMASI  detayları için şartnameyi okuyunuz.

ÖNEMLİ!!! Yarışma hakkındaki değişiklikler ve detaylar için MUTLAKA ŞARTNAMEYİ okuyunuz.

 

 

 

 

2 hakkında “Pınar Süt “Canım Arkadaşım” Konulu Resim Yarışması (Son Başvuru: 2 Nisan 2018)” görüş

 1. Resmimizi kargo yolu ile gonderdik. kizim cok heyacanli mutlu resim ogretmeni kizinizi resime yonlendirin demisti severek yaptigi resmi elinize ulasir ins.

 2. Okulumuza gönderdiğiniz yazıya ilgi duyduk ve Canım Arkadaşım konulu resimlerimizi belirtilen süre içinde Ezgi Yazıcı adına Zonguldak’tan postaya verdik. Sonuçlar belli olmuş. Biz bilgilenmek istiyoruz.Başarı elde edip edemedığimizi öğrenmek istiyoruz.Mümkünse okulumuza bir yazı ile sonucucu bildirmenizi arz ederiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.